Sanadome Nijmegen spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@sanadome.nl.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Sanadome Nijmegen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Sanadome Nijmegen.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.